Swedish Radio, November 13th, 2014

13 november at 14:03 Sveriges Radio P4 : “Koreograf testar mäns uthållighet

Listen to choreographer Kari Hoaas talk about the danceperformance “On the desperate edge of now” –  a powerful performances with five men on stage about friendship and masculinity. You can see it during the November dance month in Skellefteå. Reporter Sven Lindahl

Koreograf Kari Hoaas om dansföreställning
On the desperate edge of now heter dansföreställningen där fem män står på scenen i en väldigt kraftig föreställning om vänskap och just manlighet. Kari Hoaas har gjort den och du ser den under dansmånaden november i Skellefteå. Reporter Sven Lindahl.

Comments are closed.